076 5309224
Bestuur
Bestuur

Onder het motto "Samenwerken aan veelzijdig  ‘jong’-leren met hoge opbrengsten voor ieder kind" geeft het bestuur samen met het managementteam vorm aan het strategisch beleid van de Stichting Nutsscholen Breda op basis van vijf richtinggevende doelstellingen; goed onderwijs, positief onderscheidend werkgeverschap, gezonde financiën, eigentijdse huisvesting en voorzieningen en voorbeeldige communicatie.

Het bestuur werkt volgens de Code Goed Bestuur (2010) van het primair onderwijs, met de nadruk op aandacht voor gedrag en cultuur. Daarom werd het ook tijd voor een nieuwe doelstellingenbrochure: een eigentijdse versie die u meer zicht geeft op onze doelstellingen, waarbij rekening is gehouden met gewijzigde inspectie-indicatoren en met verdere uitwerking van de doelstelling ‘communicatie’. 

Meer informatie treft u aan op deze site onder te tabblad ‘Doelstellingen’.

Taakverdeling bestuur

Per 1 januari 2019 is er de volgende samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur:

Welmer Veenstra – voorzitter (NBS Boeimeer)
Martijn Bruinsma – secretaris (NBS Boeimeer)
Reinier van Hoeijen – penningmeester (NBS Burgst)
Daniel Alfrink – (NBS De Hoogakker)
Eveline Riedé – (NBS De Hoogakker)
Suzanne Eikenaar – (NBS Teteringen)
Nicole van den Heuvel – (NBS Dirk van Veen)