076 5309224
Doelstellingen
Goede communicatie

Om de samenwerking tussen de belanghebbenden van onze scholen positief en effectief te laten verlopen, willen we onze communicatiemiddelen weloverwogen inzetten met oog voor ieders betrokkenheid.  

We besteden de komende jaren aandacht aan:

Het versterken van de samenspraak bestuur – directies – MR/GMR.

Het opstellen van een communicatieplan stichtingsbreed en per school.

Het verhogen van de kwaliteit van de diverse communicatiemiddelen.

Het zorgvuldig handelen t.b.v. privacy bewaking.

Het versterken van de communicatievaardigheden van onze medewerkers (onderling + oudergericht) ten behoeve van henzelf en onze leerlingen.