076 5309224
Doelstellingen
Eigentijds werkgeverschap

Eigentijds werkgeverschap  

Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor voor toekomstbestendig onderwijs. Als werkgever willen we, op basis van de Cao-PO en waar mogelijk op onze eigen wijze van vormgeven daaraan, hen positief stimuleren en naar behoefte ondersteunen op het gebied van persoonlijke professionele ontwikkeling. 

We besteden de komende jaren aandacht aan:

Het versterken van binnen-en boven-schoolse samenwerking van onze medewerkers op alle niveaus.

Het stimuleren van specialismen die bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling van de school en die het eigenaarschap van de leerkrachten versterken.

Het verder uitwerken van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan duurzame inzetbaarheid.

Het actualiseren van de competentieprofielen op basis van nieuwe inzichten.

Het vergroten van de digitale geletterdheid van de medewerkers.

Het invoeren van een competentieboekje voor de (startende) leerkracht.

Het verder invoeren van het bekwaamheidsdossier t.b.v. het Lerarenregister.

Het optimaliseren van de inzet van flexibele medewerkers.