076 5309224
Doelstellingen
Een gezonde financiële basis

Een gezonde financiële basis 

Om ook in de toekomst onze onderwijskwaliteit te kunnen waar maken is een solide financiële basis erg belangrijk. Een goede bewaking van (toekomstige)  inkomsten en uitgaven en beheersing van eventuele risico’s is daarbij noodzakelijk. 

We besteden de komende jaren aandacht aan:

Het opstellen van een meerjaren investeringsprogramma.

Het zorgvuldig in beeld brengen en houden van onze inkomsten en uitgaven.

Het versterken van het financieel inzicht van de schooldirecties.

Het beter benutten van  digitale informatie (m.b.v. het TIG-platform).

Frequent managementrapportage (MARAP)- overleg met het administratiekantoor ten behoeve van de voortgangsrapportages aan het bestuur.

Het verbeteren van de grip op uitgaven t.b.v. de inzet van flexibele medewerkers.

Het zorgvuldig overzicht houden op de instroom van nieuwe leerlingen.