076 5309224
Doelstellingen
Een gebruiksvriendelijk schoolgebouw

Onze gebouwen ondersteunen ons onderwijsaanbod en bieden een
veilig en gezond leef-, werk- en leerklimaat.

Onze scholen zijn schoon en overzichtelijk en tegelijkertijd sfeervol en
kindvriendelijk.

De schoolgebouwen worden goed en tijdig onderhouden.

Meubilair en spelmateriaal dat past bij de dagindeling en activiteiten van leerlingen en leerkrachten

Kasten en meubels zijn stevig en veilig en passen bij de groep. Het is
belangrijk dat de hoogte van stoelen en tafels voor zowel leerlingen als
leerkrachten goed is. Wij houden reservemeubels in voorraad.

Het meubilair voor zowel medewerkers als leerlingen voldoet aan de
Arbo-eisen.

Tijdens de pauzes kunnen leerlingen zich zowel binnen als buiten
ontspannen en spelen met veilige en aantrekkelijke spelmaterialen.

Moderne leermiddelen en computerfaciliteiten

Wij gebruiken moderne leerboeken en lesmaterialen, met oog voor het
behouden van wat goed is en het tijdig vervangen van hetgeen
noodzakelijk is.

Wij zorgen voor goede ICT-voorzieningen zoals digitale schoolborden en
een goed intranet.

Onze scholen beschikken over een voldoende aantal goed werkende
computers voorzien van actuele (educatieve) software.