076 5309224
Doelstellingen
Samenwerken aan veelzijdig ‘jong’leren met hoge opbrengsten voor ieder kindSamenwerken

Vanuit respect en gelijkheid, de zogeheten ‘Nutsvisie’, werken wij allemaal samen aan goed onderwijs: kinderen, leerkrachten, ouders, schoolleiding, scholen onderling en externe partijen.

Veelzijdig

Naast de basisvakken zoals rekenen en taal vinden wij ontwikkelgebieden op sociaal, emotioneel, creatief, intellectueel en lichamelijk vlak belangrijk.

'Jong'-leren

De verschillen tussen jonge lerende kinderen vragen vaardigheden van de leerkracht, de jongleur, om alle ballen in de lucht te houden en op veel fronten aandacht te geven. Daarin investeren wij constant.

Hoge opbrengsten

Wij zetten de middelen die wij hebben doelgericht en bewust in, om zo hoog mogelijke leeropbrengsten voor ieder kind te bereiken.