076 5309224
Hartelijk welkom op de website van de Stichting Nutsscholen Breda

Hartelijk welkom op de website van de SNB, het schoolbestuur van  de vijf Nutsbasisscholen in Breda.


Op deze website treft u informatie aan over onze stichting. Naast informatie die geldig is voor onze gehele stichting, treft u ook een rechtstreekse link aan naar de websites van onze Nutsbasisscholen. Wij doen ons uiterste best om alle informatie die voor u van belang zou kunnen zijn middels onze websites toegankelijk te maken, maar mocht u toch een aanvullende vraag hebben, dan nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met ons bestuurskantoor.


Met vriendelijke groet,

drs. Ben Sanders, Algemeen Directeur - Bestuurder


Nieuwe Algemeen Directeur - Bestuurder

Per 1 september 2019 wordt Drs. A. (Anette) de Ruiter de nieuwe Algemeen Directeur– Bestuurder
van de Stichitng Nutsscholen Breda.


Lees verder >

Staking

15 maart: Staking


Lees verder >

Nieuwe samenstelling bestuur

Per 1 januari 2019 is er de volgende samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur:

 


Lees verder >