076 5309224
Nieuws

Nieuwe Algemeen Directeur - Bestuurder

7 juni 2019

Per 1 september 2019 wordt Drs. A. (Anette) de Ruiter de nieuwe Algemeen Directeur– Bestuurder
van de Stichitng Nutsscholen Breda.

Sinds 2004 is mevrouw De Ruiter werkzaam bij Fontys Hogeschool Tilburg en werkt momenteel als adjunct-directeur van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT).

Onlangs sloten wij de sollicitatieprocedure af met het ondertekenen van de akte van benoeming.

Stichting Nutsscholen wenst Anette veel succes in haar nieuwe functie.