076 5309224
Nieuws

In memoriam

13 oktober 2015

Met leedwezen hebben wij het bericht ontvangen dat onze oud-directeur van Nutsschool IJpelaar en Nutsbasisschool De Hoogakker

De heer Nic Zandee

is overleden.

De heer Zandee was een markante en zeer energieke persoon, die vele jaren met grote inzet zorg heeft gedragen voor het wel en wee van eenieder die bij zijn school betrokken was. Als pionier in de Haagse Beemden heeft hij de grondslag gelegd voor onze basisscholen.

Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.

Tot op hoge leeftijd heeft hij de contacten onderhouden.
Wij stelden zijn warme belangstelling zeer op prijs.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn naaste familie, kinderen en kleinkinderen.