076 5309224
Nieuws

Hoogakker start met SWPBS

25 februari 2016

De Hoogakker en Kober gaan de komende jaren samen investeren in SWPBS (kort gezegd, PBS). Daarmee willen ze een school- en opvangbreed positief ontwikkelingsklimaat voor de leerlingen creëren dat het leren bevordert. Onderzoek naar SWPBS laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school. Zo voelen leerlingen zich veiliger en gedragen zij zich sociaal vaardiger.

Juist vanuit een positieve benadering hoopt de Hoogakker dat kinderen vaardiger worden in het omgaan met elkaar en volwassenen. De ‘Elf van jezelf’ zullen een belangrijke rol gaan spelen in de aanpak PBS.

Er zullen ook ouderbijeenkomsten georganiseerd gaan worden: want zonder de medewerking van ouders gaat het niet lukken. Lees meer op www.swpbs.nl/swpbs