076 5309224
Nieuws

PO in actie

29 mei 2017

“Als we gaan, dan gaan we met z’n allen”.

Dit is één van de lijfspreuken van de trouwe fans van NAC Breda. Een voetbalclub die zich in goede en slechte tijden gesteund mag weten door zijn loyale aanhang, die zijn stem luid laat horen. 

Als trouwe supporters van alle leraren van Breda, spreken wij ons als Bredase schoolbestuurders  verenigd uit met dezelfde lijfspreuk voor de beweging ‘PO in actie’. Wij willen jullie allen onze steun en loyaliteit betuigen en publiekelijk onze stem laten horen voor de erkenning van het mooie en verantwoordelijke beroep van leraar. Een erkenning die zich moet uiten in een eerlijke beloning en een gezond werkklimaat.

Het basisonderwijs is de basis van onze maatschappij. Zonder goed primair onderwijs is er geen voedingsbodem voor een evenwichtige, ondernemende en saamhorige bevolking die met haar talenten Nederland op de kaart zet en in harmonie kan samenleven. De leraar maakt het verschil. Hij / zij is de inspirator van de jongste jeugd en creëert kansen om kinderen zich te laten ontwikkelen tot geëmancipeerd deelnemer van onze samenleving. Dat kan niet meer als er een groot tekort is aan leraren of als ze zo zwaar belast zijn dat ze kinderen niet meer de aandacht kunnen geven waar ze recht op hebben.

Dáárom onderschrijven wij van harte het recent getekende manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer’. Het manifest is een initiatief van ‘PO in actie’, een actiegroep van leerkrachten die op Facebook inmiddels zo’n 30.000 aanhangers telt. 

Tot de ondertekenaars behoren ‘PO in actie’, PO-Raad, Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), bonden AOb en CNV en vakorganisatie FvOv.

Wij zijn met recht trots op wat jullie elke dag voor duizenden kinderen betekenen.

Ben Sanders, Stichting Nutsscholen Breda