076 5309224
Nieuws

Symposium Meerbegaafdheid

9 februari 2011

Op 9 februari is er voor alle medewerkers van de SNB en onze collega's van de SOM een symposium geweest over meerbegaafdheid. De werkgroep, bestaande uit collega's van al onze scholen hadden een drietal sprekers uitgenodigd die het onderwerp in al zijn facetten uiteen zetten.

Achtereenvolgens hebben Hanno van Keulen over talentontwikkeling in de context van wetenschap en techniek, Jeroen van Liempt over hoogbegaafdheid in het onderwijs en tot slot Sylvia Drent over het verrijkingsaanbod bij (hoog) begaafde kinderen gesproken.

Na het symposium zijn de teams op hun eigen school verder gegaan met een schoolspecifieke voortzetting van de studiedag.