076 5309224
Scholen
Historie

De Nutsschool Boeimeer is gestart in 1939. In 1985 ontstond Nutsbasisschool Boeimeer uit de Nutskleuterschool “De Kastanjeboom” (opgericht in 1935) en de lagere Boeimeerschool.

Schoolbeschrijving

Boeimeer telt ruim tweehonderd ongewogen leerlingen.  Het team bestaat uit 17 personeelsleden. Het onderwijsondersteunend personeel wordt gevormd door een conciërge en een administratieve kracht.

De leerlingen zijn gegroepeerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Kleuters zijn gegroepeerd in heterogene groepen.

De directie van de school bestaat uit een directeur, een locatieleider en een intern begeleider. De locatieleider werkt in deeltijd, de directeur en de intern begeleider werken beiden voltijd binnen de Stichting verdeeld over twee scholen te weten Nbs Boeimeer en Nbs Dirk van Veen.

De leerlingpopulatie
De leerlingpopulatie van de school is zeer gemêleerd en komt voor een groot deel uit de wijk Boeimeer, uit het centrum, maar ook voor een deel uit wijken verder weg.