076 5309224
Scholen
Nutsbasisschool Burgst

Nutsbasisschool Burgst startte op 1 juni 1987 en kreeg haar naam naar de vroegere "heerlijkheid" (en het huidige landgoed) "Burgst".  Burgst is een grote basisschool. De school is gehuisvest in twee locaties die voor ouders en kinderen min of meer als een aparte school opereren. Hoewel deze situatie is ontstaan door enorme groei en gemeentelijk huisvestingsbeleid, heeft het als voordeel dat kinderen niet in een al te grote massaliteit verdwijnen. Hieronder een korte schets van onze locaties:

Het hoofdgebouw aan de Groene Hil 20 werd op 1 augustus 1989 in gebruik genomen in een nog verder vrij lege wijk. De Groene Hil ligt in de wijk "Paradijs", pal aan de Burgstsedreef. Op dit moment, september 2009, zijn hier 16 groepen gevestigd. Naast het gebouw zijn destijds noodlokalen geplaatst. De noodlokalen zijn inmiddels verwijderd en hebben plaats gemaakt voor een fraai nieuw en permanent schoolgebouw, gekoppeld aan het oorspronkelijke hoofdgebouw. In 1992 was Burgst dusdanig uit het jasje gegroeid dat er een dependance werd betrokken: eerst aan 't Blok en vanaf januari 1997 in schoolwoningen aan de Donkslagen 34 in de wijk "Overkroeten", op ongeveer 1,5 kilometer van de Groene Hil.  Omdat de piekopvang van leerlingen niet meer nodig is werd de locatie Donkslagen op 24 juli 2009 gesloten als schoolgebouw. Vrijwel alle kinderen gaan per 7 september verder op één van beide andere locaties.

Met de bouw van de nieuwe wijk "Kroeten" startte Burgst hier in augustus 2000 haar derde locatie. Op Kroeten zijn thans 13 groepen gehuisvest.  In dit gebouw is ook een gymzaal, een peuterspeelzaal, voor- en buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf gehuisvest.
Op dit moment, augustus 2009, start Burgst met 690 kinderen, verdeeld over 29 groepen in 2 gebouwen.