076 5309224
Scholen
Geschiedenis Teteringen

Toen zo rond 2000 bekend werd dat Breda rond het kerkdorp Teteringen een groot aantal nieuwbouwhuizen zou gaan realiseren in een 4-tal nieuwe wijken, werd dit door de Stichting Nutsscholen Breda (SNB) als een geschikte kans beschouwd om het nutsonderwijs in Breda uit te breiden door het stichten van een nieuwe basisschool in Teteringen. Voor deze school in Teteringen werd een aanvraag ingediend bij de gemeente Breda.

Deze aanvraag ondervond vanaf het begin veel tegenstand en tegenwerking van andere partijen. Hierdoor is een lange procedure langs ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen en de Raad van Staten noodzakelijk gebleken. Op grond van de landelijke richtlijnen voor het starten van een nieuwe school werd de SNB uiteindelijk in het gelijk gesteld. Er mocht een nutsschool in Teteringen gevestigd worden.
Medio 2008 was echter duidelijk dat de aangevraagde stichting van de school in teteringen door mocht gaan.


Feit was echter dat tot die tijd de gemeente Breda en de besturen Inos ( katholieke scholen) en OPO ( voorganger van het huidige Markant, openbaar onderwijs) al afspraken gemaakt had over nieuwbouw van de reeds bestaande scholen in Teteringen.

Vervolgens heeft het de Gemeente veel moeite gekost om een passende startlocatie voor de nieuwe nutsschool aan te wijzen. Dat is uiteindelijk midden 2009 gelukt en officieel in september 2009 door het College vastgesteld. Voor de Stichting Nutsscholen Breda betekende dit dat formeel per 1 augustus 2010 de nieuwe Nutsbasisschool Teteringen van start zou mogen gaan op de locatie Breeschot te Teteringen.